Պատվիրատուի ցանկությամբ, անհրաժեշտության դեպքում, նախքան ներմուծվող/արտահանվող բեռի ձևակերպումները, կատարվում է բեռի զննում: