Մաքսային պահեստից բեռը բաց թողնելուց հետո, պատվիրատուի ցանկությամբ կարող է կատարվել բեռի տեղափոխում նշված վայր: