Պատվիրատուի կողմից բոլոր պահանջվող փաստաթղթերը տրամադրելուց և բեռի մաքսային հայտարարագիրը ստուգելուց հետո կատարվում է մաքսային ձևակերպում: