Մաքսային ձևակերպումների վերջին փուլում կատարվում է բեռի բացթողնման գործընթացը: Մեր ընկերությունը կարող է կատարել նաև միայն ներմուծվող/արտահանվող բեռի փաստաթղթային ձևակերպման աշխատանքները