Պատվիրատուի ցանկությամբ մեր ընկերությունը կարող է կազմակերպել ներմուծվող/արտահանվող բեռի ապահովագրման գործընթացը