Ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ խորհրդատվությունն հնարավոր է նախապես զանգահարելու և պայմանավորվելու դեպքում: Իսկ հավաստի տեղեկություն պատվիրատուի կողմից ներմուծվող/արտահանվող բեռի հարկման մասին և այլ հարցերի շուրջ ինֆորմացիան տրվում է անհրաժեշտ և պատշաճ ձևով լրացված փաստաթղթերի ներկայացման դեպքում: